Vytlačiť

 Názov: Európsky priestor potrebuje euroinžinierov
Autor: Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 30-31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor poukazuje na význam udeľovania titulu európskeho inžiniera, ktorý je potvrdením odbornosti nositeľa. Titul EUR ING udeľuje medzinárodná organizácia FEANI, ktorú na Slovensku zastupuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Nositelia titulu EUR ING spravidla nemusia robiť pri prijímaní na nové pracovisko ďalšie skúšky alebo preverovacie rozhovory, ich titul zaručuje kvalitu, zodpovednosť, korektnosť a pod.
Kľúčové slová: euroinžinier, EUR ING
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013