Vytlačiť

 Názov: Úspešné ukončenie projektu ChemLog
Autor: Jaro Čermák
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 58
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Projekt ChemLog bol vedením operačného programu Stredná Európa vyhodnotený ako úspešný. Tri roky práce na projekte poskytli veľa príležitostí na výmenu aj získanie nových skúseností, prezentáciu možností aj stretnutia odborníkov. Autor približuje práce na projekte od začiatku, od analýzy základných dát cez podporu kombinovanej dopravy po možnosti používania satelitných systémov.
Kľúčové slová: projekt ChemLog, kombinovaná doprava, železničná doprava, chemická logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013