Názov: Terminál Leopoldov sa bude stavať dva a pol roka
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 77
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Železnice SR vyhlásili verejné obstarávanie na prvú etapu výstavby verejného terminálu intermodálnej prepravy Leopoldov vrátane dodania projektovej dokumentácie a zabezpečenia súvisiacej inžinierskej činnosti. Predpokladaná hodnota projektu kombinovanej nákladnej dopravy je 31,27 milióna eur, jeho realizácia je plánovaná na 30 mesiacov. Článok zdôrazňuje medzinárodný význam plánovaného terminálu.
Kľúčové slová: intermodálna preprava, kombinovaná doprava, terminál
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013