Vytlačiť

 Názov: Sankcie pre neporiadnych
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok nadväzuje na informácie uverejnené v článku o sankciách v minulom čísle časopisu. Autor článku dopĺňa informácie ako odpovede na otázky a reakcie čitateľov. Článok je doplnený o informácie od predsedu Národnej asociácie STK. V závere je článok doplnený o internetové odkazy pre overovanie technickej, emisnej a kontroly originality.
Kľúčové slová: technická kontrola, emisná kontrola, sankcie, technická služba
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013