Názov: Významná investícia DB Schenker
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 63
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: DB Schenker začína stavbu nového logistického teminálu v Rudnej pri Prahe, kde postupne investuje 600 mil. českých korún. Nová budova bude navrhnutá tak, aby spĺňala nielen technologické a bezpečnostné požiadavky, ale aj ekologické aspekty. V skladových priestoroch bude pracovať 70 pracovníkov, v administratíve ďalších 270. DB Schenker sa bude uchádzať o certifikáciu TAPA na úrovni A, čo znamená najvyššie požiadavky na bezpečné skladovanie.
Kľúčové slová: logistika, logistický terminál, skladovanie, logistický sklad
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013