Vytlačiť

 Názov: Súčasnosť praje logistickým nehnuteľnostiam
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 64-65
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je záverečný pokračovaním trilógie príspevkov, ktoré boli uvedené v predchádzajúcich číslach periodika a popisujú poznatky z hĺbkového výskumu situácie na trhu s logistickými a industriálnymi nehnuteľnosťami. V tejto časti autori analyzujú kapitálové hodnoty, vplyv krízy na dopyt a ponuku, nájomné a rastové tlaky i výnosy z priemyselných nehnuteľností. Záver článku je venovaný výhodám súčasnosti
Kľúčové slová: logistika, logistické nehnuteľnosti, skladovacie priestory, priemyselné nehnuteľnosti
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013