Vytlačiť

 Názov: Mierny optimizmus realitných trhov
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 66
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Hlavné realitné trhy strednej Európy zaznamenali vo 4. štvrťroku 2012 výrazný nárast investičnej činnosti. Prognózy na rok 2013 sú však mierne optimistické, lebo sa predpokladajú objemy investícií na rovnakej príp. málo vyššej úrovni ako v roku 2012. Predpokladá sa zvýšený záujem investorov o kancelárske priestory a logistické areály.
Kľúčové slová: investície, investičný objem, logistické areály
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013