Vytlačiť

 Názov: Stabilné prostredie českého trhu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 66-67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V Českej republike sa prenajíma v priemere okolo 600-tisíc štovrcových metrov moderných priemyselných hál ročne. Článok je štatistickým zhrnutím údajov za rok 2012, uvádza objemy za posledný štvrťrok, najväčších prenajímateľov i údaje o ponuke na trhu. Záver článku uvádza, že miere neprenajatosti – podiel voľných plôch predstavovala ku koncu minulého roka 7 %.
Kľúčové slová: priemyselná plocha, trh priemyselných nehnuteľností, priemyselné haly
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013