Vytlačiť

 Názov: Významné ocenenie pre Prologis
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je venovaný medzinárodnému vlastníkovi, prevádzkovateľovi a developerovi industriálnych nehnuteľností – spoločnosti Prologis, Inc., ktorá sa dostala do zoznamu „100 svetových trvalo udržateľných spoločností“, ktorý publikovalo Svetové ekonomické fórum. Ide o významné potvrdenie hodnotenia trvalej udržateľnosti firmy a firma musí spĺňať komplexné spektrum sektorovo podmienených požiadaviek na trvalú udržateľnosť.
Kľúčové slová: trvalo udržateľná spoločnosť, ekologické štandardy, trvalá udržateľnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013