Vytlačiť

 Názov: Plánovač trás DKV Station Finder
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: DKV spúšťa kalkulačku pre všetky európske mýtne systémy. Kalkulačka mýta zároveň umožňuje výpočet a komplexnú analýzu emisií CO2. Článok sa zaoberá novou funkciou vyhľadávača čerpacích staníc DKV Station Finder, vďakaj ktorej je možná naplánovať trasu vrátane mýtnych poplatkov.
Kľúčové slová: plánovač trás, kalkulačka mýtneho, analýza emisií, ekologická daň
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013