Vytlačiť

 Názov: Štyri fázy realitného cyklu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 71
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je zhrnutím výsledkov analýzy, ktorú dlhodobo spracúvali odborníci spoločnosti YIT Reading. Investovanie do rezidenčných, priemyselných a logistických nehnuteľností je riziková činnosť, ktorú rozdelili do nasledovných fáz: utajenie, prebudenie, mánia a záverečná fáza – výbuch. Autori v článku bližšie popisujú jednotlivé fázy i z pohľadu vynakladaných nákladov.
Kľúčové slová: investovanie, logistická nehnuteľnosť, finančné investície, Smart money
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013