Vytlačiť

 Názov: Priemyselné nehnuteľnosti v minulom roku
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 72
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Trh priemyselných nehnuteľností na Slovensku možno podľa spoločnosti CBRE rozdeliť na dve lokality. Jednou je bratislavský región, druhou sú ostatné regióny Slovenska. Autor v príspevku uvádza, že práve tu sa v minulom roku opätovne rozbehla špekulatívna výstavba. Článok obsahuje údaje o vývoji na trhu i o očakávaniach v ďalšom období.
Kľúčové slová: priemyselné nehnuteľnosti, developeri, miera neobsadenosti, logistické nehnuteľnosti
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013