Vytlačiť

 Názov: Elektronické mýto: V Česku rozbehli systém zliav
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2012, str. 8
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: V Čechách bolo v septembri schválené nové nariadenie, o výške časových poplatkov a o výške sadzieb mýtneho za užívanie určených pozemných komunikácií a ktoré stanovuje množstvové zavy zo zaplateného mýta pri využívaní spoplatnenej českej cestnej siete. Príspevok obsahuje aj tabuľku zachytávajúcu porovnanie výšky zliav z uhradeného mýta pred a po zmene.
Kľúčové slová: elektronické mýto, nariadenie, zľavy z mýtneho
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013