Vytlačiť

 Názov: Nákladový index za 3. štvrťrok 2012
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2012, str. 16-18
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok zachytáva vývoj nákladových indexov v položkách za pohonné látky, pneumatiky, mzdové náklady, poplatky za používanie ciest i vývoj zamestnanosti, ktoré sú uvádzané ako zmeny nákladov v 3. štvrťroku 2012 k 1. štvrťroku 2009 a ako zmena nákladov v 3. štvrťroku 2012 k 3. štvrťroku 2011. Príspevok je doplnený o rozsiahlu tabuľku vývoja priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v doprave a skladovaní a jej indexov v rokoch 2009 až 2012 a o tabuľku vývoja zamestnanosti v doprave a skladovaní.
Kľúčové slová: nákladový index, vývoj nákladového indexu, pohonné látky, priemerná mzda
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013