Vytlačiť

 Názov: Zavedenie elektronického výberu mýta v Maďarsku a nové poplatky v Taliansku, Rakúsku a pri prejazdoch vybranými tunelmi
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 02/2013, str. 8-9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok zachytáva ekonomické aspekty zavedenia elektronického výberu mýta v Maďarsku, mýto v Taliansku a v Rakúsku s ich sadzbami. Uvádza aj poplatky za prejazd tunelmi Fréjus, Mont Blanc a Grand St. Bernard. Poplatky za prejazd sú uvedené v prehľadných tabuľkách.
Kľúčové slová: elektronický výber mýta, prejazd tunelom, mýto, sadzby mýta
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013