Vytlačiť

 Názov: Praktické aspekty týkajúce sa systému TIR-EPD
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 02/2013, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok vznikol na základe podnetov od členov združenia ČESMAD Slovakia, pričom sa autori sústredili najmä na analýzu najčastejších dôvodov odmietnutia TIR – EPD. V jednotlivých častiach článku sa venuje tejto problematike z pohľadu Ruskej federácie, Kazachstanu a Lotyšska. Autori zároveň uvádzajú aj výšku pokút, ktoré hrozia za nesplnenie administratívnych povinností v Lotyšsku.
Kľúčové slová: TIR – EPD, colný orgán, odmietnutie TIR – EPD
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013