Vytlačiť

 Názov: E-mýto v Maďarsku posunuté
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 26
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Mýto v Maďarsku nebude zavedené podľa plánu, podľa ktorého malo Maďarsko systém spustiť od 1. júla 2013. Plánované bolo zavedenie elektronického mýtneho systému pre nákladné vozidlá nad 3,5 t podľa prejedenej vzdialenosti. Článok sa venuje zmenám vo verejnom obstarávaní, ktoré toto zdržanie spôsobili. Zároveň komentuje aj výšku budúceho mýta.
Kľúčové slová: elektronické mýto, Maďarský mýtny systém, verejné obstarávanie, tender
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013