Vytlačiť

 Názov: Štíhla výroba: Prispôsobená požiadavkám zákazníka
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013; str.  6 - 8
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Problematika štíhlej výroby (lean manufacturing) je často nesprávne vykladaná a definovaná. Zavádzanie prvkov štíhlej výroby vedie k elimináciii základných foriem plytvania, ktoré sa v určitej forme vyskytujú v každej výrobnej firme. Ak chceme toto plytvanie obmedziť, musíme ho najprv vedieť identifikovať a vhodným spôsobom merať. Článok zdôrazňuje implementáciu základných prvkov štíhlej výroby v podnikovej logistike.
Kľúčové slová: logistika, štíhla výroba, stratégia firmy, firemná logistika, štíhla logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013