Vytlačiť

 Názov: Ekológia: Logistika si uvedomuje zodpovednosť
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  6 - 9
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistika má na znečisťovaní svoj podiel ako významná súčasť priemyslu. Vedci vypočítali, že práve prepravné odvetvie vytvára takmer jednu pätinu zo svetových emisií oxidu uhličitého. Odborníci sa zhodujú v tom, že je potrebné znížiť emisie CO2 do roku 2050 o 70 %. Článok zdôrazňuje úlohu logistiky v znižovaní svetových emisií CO2.
Kľúčové slová: logistika, emisie, CO2, ekológia, znečisťovanie, priemyselné znečisťovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013