Vytlačiť

 Názov: Sekčné brány: Prispôsobia sa priestoru
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  12 - 13
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Sekčné brány oddeľujú jednotlivé časti vnútorných priestorov skladov a priemyselných areálov, ale predovšetkým sa využívajú na uzatvorenie otvorov nákladových miest. Sú určené pre náročné každodenné používanie. Článok sa venuje základným typom sekčných brán, možnostiam ich využitia v skladovacej praxi a je doplnený o prehľadné porovnanie piatich dostupných priemyselných sekčných brán formou tabuľky.
Kľúčové slová: logistika, sekčná brána, skladovanie, panelová brána
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013