Vytlačiť

 Názov: Zabudnite na papiere
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  24 – 25
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pod digitalizáciou možno rozumieť prevod primárnych dokumentov do digitálnej podoby, teda, že digitálne dokumenty sú všade okolo nás. Zmysel digitalizácie neustále narastá. Pri spracúvaní archívu pomôžu aj špecializované firmy. Moderný softvér spracuje aj ťažko čitateľné dokumenty. Článok zdôrazňuje, že správne nastavenie systému zabezpečí archiváciu dokumentov na stovky rokov a pôsobí aj na zvýšenú pracovnú produktivitu.
Kľúčové slová: digitalizácia, dokumenty, Juke box, centrálny archivačný systém
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013