Vytlačiť

 Názov: Sezonní logistika: Ideální je široké portfolio klientů
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá sezónnymi výkyvmi a ich vplyvom na logistiku. Jedným z riešení zo strany klienta je outsourcing logistických služieb. Z pohľadu logistickej spoločnosti je riešením široké portfólio zákazníkov, ktorých sezónne špičky sú dosahované v rôznych častiach roka. Nástrojom podpory riešenia sezónnosti dopytu je aj jeho prognózovanie.
Kľúčové slová: logistika, sezónnosť, outsourcing, dopyt, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013