Vytlačiť

 Názov: Eastlog 2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. P1-P12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Rozsiahla prílohová časť sa venuje 15. ročníku kongresu EASTLOG 2012, rozoberá program, prínosy a záujem o jednotlivé tematické bloky. Venuje sa aj trendom a výzvam v oblasti logistiky do budúcnosti.
Kľúčové slová: logistika, kongres, udalosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013