Vytlačiť

 Názov: Plánování je pro strategii podniku klíčové
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá významom plánovania v oblasti výrobnej logistiky. Venuje sa významu skladovania a parametrom skladu, úlohe informačných systémov a výberu vhodného druhu dopravy. Sklad je potrebné budovať pre konkrétnu organizáciu vo väzbe na jej procesy. Článok sa venuje sa aj problematike výberových konaní pri výbere vhodných dopravcov.
Kľúčové slová: plánovanie, výrobná logistika, skladovanie, doprava, IT
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013