Vytlačiť

 Názov: Názor KLM: Pravidla, s kterými je nutné se vyrovnat
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na city logistiku. City logistika má jednoznačné pravidlá, s ktorými je potrebné sa vyrovnať. Dopravcovia musia počítať s mnohými predpismi, obmedzeniami i klesajúcim počtom parkovacích miest. Príjem tovaru v mestských prevádzkach je vzhľadom na viaceré obmedzenia pod časovým tlakom. Distribučné modely musia byť vhodne nastavené. Podľa expertov je city logistika v ČR v štádiu rozvoja.
Kľúčové slová: city logistika, mesto, distribúcia, obmedzenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013