Vytlačiť

 Názov: Transparentnost je třeba uvést do běžné praxe
Autor: Petr Hříbal
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je realizovaný formou rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti Nestlé Česko Torbenom Emborgom a manažérom spoločnosti Makro Cash&Carry ČR Milošom Hammerom. Obsahom článku je európsky pohľad na vývoj dodávateľských reťazcov založený na vzájomnej spolupráci výrobcov ako aj realizované a pripravované projekty týchto firiem.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, výrobca, obchod, projekt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013