Vytlačiť

 Názov: Poradenství v logistice: Komplexně a dlouhodobě
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje poskytovaniu poradenstva v logistike. Logistika patrí medzi mladé a dynamicky sa vyvíjajúce odbory. Pred desiatimi rokmi bol dopyt po poradenstve v logistike skôr sporadický, postupne narastal a vrchol dosiahol približne pred piatimi rokmi pred vypuknutím finančnej a hospodárskej krízy. Poradcovia a poradenské firmy sú čoraz častejšie vťahovaní do interných procesov firiem. Záber poradenstva je široký a rôznorodý, poradenstvo sa má orientovať na činnosti, na ktoré nemajú logistici čas a priestor.
Kľúčové slová: logistika, poradenstvo, firma, proces
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013