Vytlačiť

 Názov: Recese v developmentu nehrozí
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje výstavbe logistických nehnuteľností v podmienkach ČR, analyzuje štruktúru projektov vo výstavbe podľa regiónov v ČR. Záujem o prenájom skladov narastá v celej ČR. Na trhu stále prevláda opatrnosť, firmy vyjednávajú podmienky. Očakáva sa, že v roku 2013 by mala klenúť miera neobsadenosti logistických nehnuteľností.
Kľúčové slová: logistika, nehnuteľnosť, sklad, výstavba, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013