Vytlačiť

 Názov: Názor KLM: Environmentální chování je drahé
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na možnosti energetických úspor v logistike a environmentálne správanie v ČR. Diskutujúci konštatovali, že často ide len o marketingový ťah. Príspevok informuje o neúspešných i úspešných environmentálnych projektoch, medzi úspešné je zaradená masívna obmena vozidlových parkov dopravcov vozidlami Euro 5 aj z dôvodu zvýhodnenia mýtnych sadzieb pre tieto vozidlá.
Kľúčové slová: logistika, úspora energie, environmentálne správanie, náklady, diskusia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013