Vytlačiť

 Názov: MSV 2012: Nejvíce vystavovatelů od roku 2008
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 44
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje zhodnoteniu Medzinárodného strojárenského veľtrhu 2012 konaného v Brne. Počet vystavovateľov medziročne vzrástol o 17 %, podiel zahraničných účastníkov prekročil 50 %. Sekcie doprava, manipulácia, priemyslové balenie, skladovanie a logistika sa zúčastnilo okolo 60 firiem. Mimoriadna bola účasť z krajín s rýchlo rastúcou ekonomikou – z Brazílie, Ruska, Indie a Číny.
Kľúčové slová: logistika, veľtrh, strojárenstvo, udalosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013