Vytlačiť

 Názov: Humanitární logistika: Boj nejen s časem
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 6-9
Vydavateľ:
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje logistike v rámci humanitárnych projektov. Cieľom je čo najefektívnejšie koordinovať príjem dovážaných materiálov a zásob. Záchranné humanitárne tímy sa musia vysporiadať s neznámym prostredím, nepriaznivým počasím, zložitým získavaním potrebných povolení, chaosom a panikou. To výrazne determinuje logistické procesy. Úlohou logistickým tímov je odstraňovať kritické „úzke hrdlá“.
Kľúčové slová: logistika, humanitárny projekt, pomoc, katastrofa
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013