Vytlačiť

 Názov: Božena Hrálová: 3M Česko: Zvládnutí různorodých divizí je pro nás výzva
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok má formu rozhovoru s riaditeľkou logistiky spoločnosti 3M Česko. Spoločnosť 3M patrí medzi inovatívne výrobné a obchodné spoločnosti pôsobiace vo viacerých oblastiach. V portfóliu má viac ako 50 000 rôznych výrobkov so širokou škálou uplatnenia, zamestnáva 80 000 pracovníkov, z toho viac ako 7 000 výskumníkov. V ČR spoločnosť zamestnáva 100 ľudí, rôznorodý a široký sortiment logistiky zabezpečuje v ČR desaťčlenný tím. Článok sa venuje histórii, logistickým procesom ako aj budúcim výzvam spoločnosti.
Kľúčové slová: logistika, výrobok, logistická činnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013