Vytlačiť

 Názov: Pět vizí světa v roce 2050 aneb logistika budoucnosti
Autor: Systémy logistiky
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. P6-P7
Vydavateľ:
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk: český
Anotácia:
Článok sa venuje víziám sveta do roku 2050 v kontexte logistiky a globalizácie. Významným faktorom je aj rýchlosť zmien, ktorá v ostatných rokoch vzrástla. S klimatickými zmenami nastáva narušenie dodávateľských reťazcov. Významný je aj vplyv robotiky, ktorá zmenila oblasť výroby a služieb, čím spotrebitelia menia svoje návyky.
Kľúčové slová: logistika, vízia, budúcnosť, zmena
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013