Vytlačiť

 Názov: V logistice nefunguje správné propojení
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje ľudským zdrojom v oblasti logistiky, charakterizuje jednotlivé úrovne pracovných pozícií vo väzbe na systém získavania vhodných pracovníkov na tieto pozície. Ako najistejšia cesta získania kvalitného zamestnanca je jeho vychovanie vlastnou organizáciou. Za rizikovú oblasť sú považovaní študenti, pretože úroveň ich lojality voči firme je nízka.
Kľúčové slová: ľudské zdroje, zamestnanec, pracovník, pozícia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013