Vytlačiť

 Názov: Názor KLM: Hrozba e-mailové komunikace
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na e-mailovú komunikáciu v oblasti logistiky. Viaceré organizácie sa snažia obmedziť e-mailovú komunikáciu medzi zamestnancami rovnakého oddelenia z dôvodu posilnenia ich verbálnej komunikácie a kreativity. E-mailová komunikácia prestáva byť efektívna a flexibilná.
Kľúčové slová: logistika, komunikácia, e-mail
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013