Vytlačiť

 Názov: Nízká cena pro pronájem nestačí
Autor: Pavel Libora
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. 28
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk:
český
Anotácia: Autor sa v článku venuje cenám za prenájom skladovacích priestorov v ČR. Cena za prenájom najlepších skladovacích priestorov sa niekoľko štvrťrokov pohybuje od 3,80 do 4,50 eura za m2 plochy za mesiac. Autor v článku analyzuje aj objem prenájmu skladovacích plôch v rokoch 2010, 2011 a 2012 v ČR.
Kľúčové slová: logistika, sklad, cena, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013