Vytlačiť

 Názov: LOG-IN: Mnoho inovací a kontaktů
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. 30-38
Vydavateľ:
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk:
český
Anotácia: Článok informuje o 9. ročníku fóra LOG-IN, ktoré bolo v znamení noviniek, podnetov na zmeny a využívanie inovácií v oblasti logistiky. Článok obsahuje aj konkrétne prípadové štúdie, resp. závery z nich, ako aj príklady konkrétnych inovácií.
Kľúčové slová: logistika, fórum, inovácia, prípadová štúdia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013