Vytlačiť

 Názov: Logistika odpadů: Ostře sledované přesuny
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje logistike odpadov. Hlavným cieľom je prepraviť vyzbieraný odpad na určené zvozové miesto, t. j. prepojiť miesta produkcie odpadu s miestami ich spracovania alebo ďalšieho prekladania tak, aby náklady boli minimálne. Článok sa venuje aj potrebnej dokumentácii, kontrolám, bezpečnosti a školeniam zamestnancov organizácií, ktoré sa zaoberajú logistikou odpadov.
Kľúčové slová: logistika, odpad, náklady, kontrola, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013