Vytlačiť

 Názov: MD logistika: Vždy jsme sázeli na kvalitu a ne vždy to bylo jednoduché
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je realizovaný formou rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti MD logistika Miroslavom Nádvorníkom. Informuje o predmete a rozsahu realizovaných činností a poskytovaných služieb, historickom vývoji organizácie ako aj o zámeroch do budúcnosti.
Kľúčové slová: logistika, doprava, kvalita, služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013