Vytlačiť

 Názov: Milan Thorovský, Continental Automotive CR: Logistika musí kopírovat výrobu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok má formu rozhovoru s manažérom logistiky výrobného závodu Continental Automotive Czech Republic. Zamestnáva podľa sezónnosti 1200 až 1500 zamestnancov, portfólio výrobkov tvoria hlavne brzdové posilovače a brzdové valce pre osobné automobily, v súčasnosti ide o jediný závod spoločnosti Continental pre tieto výrobky v Európe. Článok sa venuje histórii, špecifikám vo vzťahu k výrobkom a zákazníkom, logistickým procesom a budúcim výzvam.
Kľúčové slová: logistika, výrobok, automobilový priemysel
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013