Vytlačiť

 Názov: ND Logistics CZ: Rozsah aktivit i obrat firmy rostou
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti ND Logistics CZ Svatoplukom Úředníčkom. Informuje o predmete podnikania, realizovaných projektoch, významných obchodných partneroch, stratégii a budúcich zámeroch spoločnosti.
Kľúčové slová: logistika, stratégia, projekt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013