Vytlačiť

 Názov: Automatizace versus ruční třídění
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Automatické triedenie zásielok výrazne znižuje chybovosť pri ich smerovaní na doručovacie pobočky. Autor v článku porovnáva automatické a ručné triedenie zásielok, charakterizuje prínosy automatického triedenia, ktoré sú hlavne v zvýšení kapacity triedenia a úspore ľudských zdrojov. Spoľahlivosť je ovplyvnená aj vybranou technológiou automatického triedenia.
Kľúčové slová: zásielka, triedenie, automatizácia, prínosy
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013