Vytlačiť

 Názov: SLOVLOG 2012: Úspech nového formátu
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok podáva informácie o konaní a tematickej náplni šiesteho ročníka odbornej konferencie SLOVLOG konanej v Bratislave. Konferencia bola zameraná na prezentovanie aktuálnych informácií a očakávaných zmien a trendoch na slovenskom logistickom trhu. Informuje tiež o prakticky orientovanom workshope.
Kľúčové slová: logistika, konferencia, workshop, program
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013