Názov: Logistika v roce 2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 19-24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Rozsiahly materiál obsahuje prehľad významných udalostí v oblasti logistiky v ČR i zahraničí na podnikovej i spoločenskej úrovni v priebehu roka 2012, prehľad je štruktúrovane spracovaný po mesiacoch.
Kľúčové slová: logistika, doprava, udalosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013