Vytlačiť

 Názov: Investice do zaměstnanců se vyplatí
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike ľudských zdrojov, konkrétne investíciám do perspektívy a lojality existujúcich zamestnancov. Je to výhodnejšie ako neustále zaškoľovať nové pracovné sily. Venuje sa tiež motivácii a odmeňovaniu.
Kľúčové slová: logistika, ľudské zdroje, zamestnanec, investícia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013