Názov: Liberalizace s pachutí regulace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 6
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o liberalizácii na poštovom trhu v ČR, Česká pošta prišla so začiatkom roka 2013 aj o svoj posledný monopol – výhradné právo na zasielanie listových zásielok do 50 gramov. Článok obsahuje aj názory konkurentov, ktorí majú výhrady.
Kľúčové slová: liberalizácia, pošta, regulácia, konkurencia, listová zásielka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013