Vytlačiť

 Názov: Integrované hutní provozy: Miliony tun oceli především na kolejích
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje logistike v oceliarskom priemysle, ročne ide o manipuláciu obrovských objemov materiálu a produkcie. Zvládnutie logistických činností je ovplyvnené aj rôznorodosťou tvarov a veľkostí oceliarskej produkcie. Charakterizuje tiež výrobný reťazec v tomto odvetví a najčastejšie využívané druhy dopravy.
Kľúčové slová: logistika, hutnícky priemysel, výroba, doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013