Názov: Restrukturalizace Kofoly opět spojila Čechy a Slováky
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 12-14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok má formu rozhovoru s riaditeľom logistiky spoločnosti Kofola Romanom Zúrikom. Venuje sa hlavne reštrukturalizácii spoločnosti v roku 2011, pri ktorej došlo k zlúčeniu českej a slovenskej kofoly do jedného podniku Kofola ČeskoSlovensko. Riaditeľ charakterizuje prínosy reštrukturalizácie vrátane zníženia nákladov, logistické procesy, vozidlový park a plány do budúcnosti.
Kľúčové slová: logistika, nápoje, reštrukturalizácia, náklady, doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013