Vytlačiť

 Názov: 5 věcí, na které nezapomeňte: Tendrování dopravce
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka tendrovania dopravnej firmy v logistike. Príspevok definuje 5 zásad, ktoré je potrebné dodržať pri príprave tendra na výber dopravcu. Malo by ísť o jednoduchosť, jednoznačnosť, skutočné prepravné relácie, serióznosť a kvalita dopravcu, skúšobná doba.
Kľúčové slová: logistika, tender, dopravca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013