Názov: Full servis v logistice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček logistických spoločností podľa ich obratu z logistických služieb v ČR v roku 2011. Rebríček poskytuje informácie o typoch a štruktúre realizovaných prepráv ako aj rozsahu poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi logistických služieb. Poskytuje informácie o lokalite pôsobenia poskytovateľa ako aj o jeho hlavných obchodných partneroch.
Kľúčové slová: logistika, služba, doprava, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013